13 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26551

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/12192

             28/11/1990 tarihli ve 90/1225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listenin 15 inci sırasının ekteki şekilde değiştirilmesi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 16/4/2007 tarihli ve 228 sayılı yazısı üzerine, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

               M.H.GÜLER                                    M.AYDIN                                   N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

            Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                                   O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                    R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

17/5/2007 TARİHLİ VE 2007/12192 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

15

Denizli İli Acıpayam Sulama Sahasındaki Darıveren, Dedebağ, Köke, Bedirbey, Kumaşvarı, Gümüş, Yazır, Dodurgalar, Yumrutaş, Dereköy, Kargın, Çorum, Yeniköy, Ucarı Tarım İşletmesi Arazileri, Akalan Beldesi.

Doğusu    :            DSİ Mutasavver S1 Sağ Sahil Sulama Kanalı,

Batısı   :   DSİ Mutasavver S2 Sol Sahil Ana Kanalı ve Acıpayam İlçesi Arazileri,

Kuzeyi :   DSİ Mutasavver S1 Sağ Sahil Sulama Kanalı ve Ucarı Köyü Arazileri,

Güneyi :   DSİ Mutasavver S1 Sol Sahil Sulama Kanalı ve Burdur, Gölhisar, Çamköy Arazileri,

13.000