13 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26551

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/42)

 

 

MADDE 1- 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/6 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ eki (Ek I) sayılı liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Ek I
Kontrole Tabi Ozon Tabakasını İncelten Kimyasallar İle Bu Maddelere Alternatif Olarak Kullanılan Ancak İklim Değişikliğine Sebep Olan Kimyasallar
 
Ek I/A - Ozon tabakasını incelten kimyasallar                             

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür   (*)

2903.19.10.00.00

1,1,1- Trikloretan (metilkloroform)

2903.41.00.00.00

Triklorflormetan (freon 11) (*)

2903.42.00.00.00

Diklordiflormetan (freon 12) (*)

2903.43.00.00.00

Triklortrifloretanlar (*)

2903.44.10.00.00

Diklortetrafloretanlar (*)

2903.44.90.00.00

Klorpentafloretan (*)

2903.45.10.00.00

Klortriflorometan

2903.45.15.00.00

Pentaklorofloroetan

2903.45.20.00.00

Tetraklorodifloroetanlar

2903.45.25.00.00

Heptaklorofloropropanlar

2903.45.30.00.00

Hekzaklorodifloropropanlar

2903.45.35.00.00

Pentaklorotrifloropropanlar

2903.45.40.00.00

Tetraklorotetrafloropropanlar

2903.45.45.00.00

Trikloropentafloropropanlar

2903.45.50.00.00

Diklorohekzafloropropanlar

2903.45.55.00.00

Kloroheptafloropropanlar

2903.45.90.00.00

Diğerleri

2903.46.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.46.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.46.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.47.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

2903.49.10.00.11

Flordiklormetan

2903.49.10.00.12

Klorodiflorometan

2903.49.10.00.13

Klorflor metan

2903.49.10.00.14

Flortetraklor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.15

Diflortriklor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.16

Diklortriflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.17

Klortetraflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.18

Flortriklor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.21

Diklordiflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.22

Klortriflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.23

Flordikloretan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.24

Klordifloretan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.25

Klorflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.26

Florhekzaklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.27

Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.28

Triflortetraklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.31

Triklortetraflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.32

Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.33

Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.34

Florpentaklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.35

Diflortetraklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.36

Triklortriflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.37

Diklortetraflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.38

Klorpentaflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.41

Flortetraklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.42

Diflortriklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.43

Diklortriflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.44

Klortetraflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.45

Flortriklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.46

Diflordiklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.47

Klortriflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.48

Flordiklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.51

Klordiflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.52

Klorflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.59

Diğerleri

2903.49.20.00.00

Diğerleri

2903.49.30.00.00

Metan, etan ve propandan olanlar

2903.49.40.00.00

Diğerleri

2903.49.80.00.00

Diğerleri

3824.71.00.00.12

142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.79.00.00.00

Diğerleri

  (*) Sadece zorunlu kullanım alanları (ekonomik olarak alternatifi bulunamadığı durumlar, insan sağlığı ve laboratuar kullanımı) için izin verilebilir.

 

 

Ek I/B - Ozon tabakasını incelten maddelere alternatif olan, ancak iklim değişikliğine sebep olan kimyasallar

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2903.39.90.10.18         

1,1,1,2 – tetrafloretan

3824.71.00.00.19

Diğerleri

3824.90.98.90.23

 

3824.71 ve 3824.79 altpozisyonlarına dahil karışımların yerine ikame edilebilecek karışımlar

3824.90.98.90.24 

Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları

 

 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.