13 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26551

TEBLİĞ

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/14)

 

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE2 – 25/1/1990 tarihli ve 20413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 2191 “Asfaltlı Cam Tülü Yalıtım Pestili”, 22/2/1991 tarihli ve 20794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS2988 “Asfaltlı Cam Dokuma Yalıtım Pestili”, 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 11758-1 “Polimer Bütümlü Örtüler - Su Yalıtımı İçin - Eritme Kaynağıyla Birleştirilerek Kullanılan - Bölüm 1: Özellikler” standardları Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

             MADDE3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.