13 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26551

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/13)

 

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ  8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE2 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 4900 EN 13240 "Sobalar-Katı Yakıt Yakan-Özellikler ve Deney Metotları"  standardı Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE4 – (1)Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.