13 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26551

ATAMA KARARLARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2007/9107

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Hasan Erkan FIRATLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

12/6/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                                                                       

                              Başbakan                                                                                                                   

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9108

             1 – 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına Uz. Dr. Keramettin KURT’un yeniden atanması,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/6/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              F. KASIRGA

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9109

             1 – 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Uz. Dr. Mustafa OKUDAN’ın yeniden atanması,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/6/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              F. KASIRGA

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9111

             1 –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Erzincan Millî Eğitim Müdürlüğüne, Aydın YALÇIN’ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451  sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

12/6/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Doç. Dr. H. ÇELİK

                              Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9112

             1 –  Karayolları GenelMüdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mersin 5 inci Bölge Müdürlüğüne aynı Genel Müdürlük Şube Müdürü Abdulbaki IŞIK’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/6/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              F. N. ÖZAK

                              Başbakan                                              Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9113

             1 –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne, Başmüfettiş Selahattin ERTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

12/6/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. KOÇ

                                Başbakan                                               Kültür ve Turizm Bakanı