13 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26551

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                       12 Haziran 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-7105

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “NATO Savunma Bakanları Toplantısı”na katılmak üzere; 13 Haziran 2007 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                12 Haziran 2007

           B.01.0.KKB.01-06-123-2007-445

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12 Haziran 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7105 sayılı yazınız.

             “NATO Savunma Bakanları Toplantısı”na katılmak üzere, 13 Haziran 2007 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI