7 Haziran 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26545

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     23. Dönem Milletvekili

                            Genel Seçimleri

GENELGE

2007/15

 

             XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3/5/2007 tarihli ve 891 sayılı kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimi uygulamaya konulmuştur.

             Anayasanın 79’uncu maddesinde öngörülen; "Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü desteğin verilmesi önem taşımaktadır.

             Sandık kurulları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden destek alınması suretiyle oluşturulacaktır. Sandık kurulunda görev verilecek personelin tecrübeli, eğitim düzeyi yüksek ve ihtiyacı karşılayacak sayıda olması, seçimin sağlıklı ve düzenli olarak yürütülmesinin başta gelen şartlarından birisidir.

             Seçimin yukarıda belirtilen ilke doğrultusunda başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansımasına imkân tanınması amacıyla sandık kurullarında başkan ve üye olarak görev yapabilecek nitelikteki kamu personelinin yıllık izinlerinin plânlanmasında seçim tarihinin dikkate alınması zorunlu görülmektedir.

             Bu itibarla, il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etmeyecek şekilde gereken tedbirlerin ivedilikle alınmasını önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan