5 Haziran 2007 Tarihli ve 26543 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

894 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

KARAR

— Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİK

— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/3)

— İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2007/5)

— Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrükİşlemleri) (Seri No: 56)

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2007 Tarihli ve 2196 Sayılı Kararı

 

Tıklayınız


5/6/2007 tarihli ve 26543 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulunun 4/6/2007 Tarihli ve 324 sayılı Kararı yayımlanmıştır.