5 Haziran 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26543

KURUL KARARI

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 2196                                                                                                Karar Tarihi: 31/5/2007

             Kurul Başkanlığının 30.05.2007 tarihli yazısı ekinde gönderilen 24.05.2007 tarih ve BDDK.UY2-08/01-7057 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin;

             - (i) bendi çerçevesinde, "Türev Ürünlerin Alım Satımına Aracılık",

             - (j) bendi çerçevesinde, "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımına Aracılık",

             - (k) bendi çerçevesinde, "Halka Arza Aracılık",

             - (n) bendi çerçevesinde, "Yatırım Danışmanlığı",

             - (o) bendi çerçevesinde, "Portföy Yöneticiliği",

             - (v) bendi çerçevesinde, "Borsa Dışı Alım-Satıma Aracılık"

             konularında faaliyette bulunmasına Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine karar verilmiştir.