5 Haziran 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26543

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 37)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

         (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

         (SERİ NO: 56)

 

             MADDE 1 – 16/06/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 37 seri Numaralı  Gümrük Genel Tebliğinin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu itibarla, ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri rafineriler ile Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Hopa Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İsdemir Gümrük Müdürlüğü ve İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Yarımca Gümrük Müdürlüğü ve Derince Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Bartın Gümrük Müdürlüğü ve Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü’nden yaptırılabilir."

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.