5 Haziran 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26543

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         4 Haziran 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-6768

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Haziran 2007 tarihinde İran’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  4 Haziran 2007

           B.01.0.KKB.01-06-123-2007-419

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Haziran 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6768 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Haziran 2007 tarihinde İran’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI