4 Haziran 2007 Tarihli ve 26542 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Revize Edilen TS 42 Şeftali, TS 1133 Enginar, TS 1205 Taze Biber Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/40)

—  TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Tıklayınız


4/6/2007 tarihli ve 26542 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulunun 2/6/2007 Tarihli ve  312 sayılı Kararı yayımlanmıştır.