31 Mayıs 2007 Tarihli ve 26538 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5668   Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu

 

TBMM KARARI

893   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12106   Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün “İktisadi Devlet Teşekkülü” Olarak Yapılandırılması Hakkında Karar

 

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

—   Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Kublay ÖZKAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/31)

 

YÖNETMELİKLER

—   Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/28)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/29)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/30)

—   Garanti Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/1)

—   Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/2)

—   Kozmetik Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/39)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar 

 

DÜZELTME   (Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili)