30 Mayıs 2007 Tarihli ve 26537 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5663  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5664  Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

5666  Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5667  Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12143  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Fahri KASIRGA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2007/12125  Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uçak Mürettebatı Belgelerinin Düzenlenmesine Ait Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

—  Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. (TEMSAN) Genel Müdürlüğü Kapsam Dışı Personelin Disiplin ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

—  Süleyman Demire Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞ

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında,Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2007-05)

 

Tıklayınız


30/5/2007 tarihli ve 26537 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulunun 309 sayılı Kararı yayımlanmıştır.