25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

ATAMA KARARLARI

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9075

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Milli Emlak Başkontrolörü Mustafa AŞÇIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

24/5/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                K.UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9076

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Turan EMEKSİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

24/5/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                K.UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9077

             1 – Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet KİLCİ’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

24/5/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                K.UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9078

             1 – Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hesap Uzman Yardımcıları Ersin NAZALI, Hakkı SAYAN,Çağatay YÜCE, Cumhur İnan BİLEN, Hakan GÜRSOY, Ömür KÜLAHLI, Ahmet KURT, Kürşat ATAÇ,Melih POYRAZ, Yusuf ÇOKYİĞİT, Ahmet Onur NORGAZ ve Muhittin BEKLER’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

24/5/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                K.UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9080

             1 – Müfettiş Murat ERŞAN’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

24/5/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                M. H.GÜLER

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9081

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcılığına, Günay KİRACI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

24/5/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A. KOÇ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9082

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Nusret TUTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

24/5/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A. KOÇ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9083

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ahmet Duran TOSUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

24/5/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A. KOÇ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9084

             1 – Bingöl İl Çevre ve Orman Müdürü Danyal SEFERBEY’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Bingöl İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Bitlis İl Çevre ve Orman Müdürü Bedrettin TAŞKESEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

24/5/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                    O. PEPE

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı