25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

DÜZELTME

             18/5/2007 tarihli ve 26526 sayılı Resmî Gazete’nin 53 üncü sayfasında yayımlanan, Dış Ticaret Müsteşarlığına ait Tebliğin konu başlığında sehven “Yurt İçi Satış ve Teslim” şeklinde yer alan ibare, “Dahilde İşleme İzin” olarak düzeltilmiştir.