25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  23/5/2007

             Karar No                :  2007/27

             İşyeri                       :  Bahçelievler  Abidin Pak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu  

                                                Müdürlüğü

                                                Talatpaşa Cd. No: 38 Bahçelievler/İSTANBUL

             B.M. Dosya No       :  655998.34

             Tespiti İsteyen       :  Bahçelievler  Abidin Pak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

                                                Müdürlüğü

             İnceleme                 :  Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği"nin 5 inci  maddesinde bu kurumun amacının;  Öğretmenlere yönelik olarak, öğretim yöntem ve teknikleri ile diğer mesleki konularda kurslar, paneller, çalışma toplantıları düzenlemek ve beceri eğitimi yapmalarına katkı sağlamak, aynı yönetmeliğin "Faaliyet Alanı" başlıklı 7 nci maddesinde; kurumlarda; eğitim, konaklama, yeme-içme, toplantı, kültürel etkinlikler, eğitim amaçlı gezi, sosyal ve moral ihtiyaçların karşılanması ile ilgili hizmetler verilebileceğinin  belirtildiği, söz konusu işyerinde çalışan işçilerin aşçı, garson, kat görevlisi, çaycı, çamaşırcı ve  ofisboy gibi hizmet elemanları olduğu, bu nedenle  işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve Eğlence Yerleri " işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

             Karar: Bahçelievler  Abidin Pak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü  işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 25 sıra numaralı  "Konaklama ve Eğlence Yerleri"  işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.