23 Mayıs 2007 Tarihli ve 26530 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5651   İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

5652   Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilerek Kabulüne İlşkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12096   Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bünyesinde İki Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına,Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2007/12102   Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Deniz Bölükbaşı’nın Merkeze Atanması Hakkında  Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Yardım Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü

 

SİRKÜLERLER

—  Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen  2006-2008 Av Dönemine Ait 37/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler

—  Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2006-2008 Av Dönemine Ait 37/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler