23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26530

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12102

             Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Deniz Bölükbaşı’nın merkeze atanması; Dışişleri Bakanlığının 8/5/2007 tarihli ve 4143 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                   B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                             N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                                 A.COŞKUN                               O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı V.                   İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                      İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                 Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                  M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                              O. PEPE                                                A. KOÇ                                      O. PEPE

         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.             Kültür ve Turizm Bakanı            Çevre ve Orman Bakanı