23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26530

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                22 Mayıs 2007

   B.02.0.PPG.0.12-305-6198

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Mayıs 2007 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına,Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      22 Mayıs 2007

B.01.0.KKB.01-06-116-2007-381

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22 Mayıs 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6198 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Mayıs 2007 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına,Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI