23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26530

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12096

             Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesindeki iki adet şube müdürlüğü kurulması; Çevre ve Orman Bakanlığının 12/6/2006 tarihli ve 169 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                 B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                               M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı               Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                              M. BAŞESGİOĞLU                           A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı            Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                        A. KOÇ                                         O. PEPE

          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı               Çevre ve Orman Bakanı