16 Mayıs 2007 Tarihli ve 26524 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12018 Türkiye-Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu VII. Dönem Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2007/12043 Türk-Hırvat Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66-01)

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İç Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

— Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

 

GENELGE

— Özelleştirme Yüksek Kurulu ile İlgili 2007/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar