16 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26524

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Özelleştirme Yüksek Kurulu

 

GENELGE

2007/12

 

             İLGİ : 16/4/2003 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-6167 (2003/23) sayılı Genelge.

             4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi birinci fıkrası çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturulması uygun görülmüştür.

 

             ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU

             Başkan;       Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN

             Üyeler;       Devlet Bakanı (Ali BABACAN), Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı,

                                Sanayi ve Ticaret Bakanı

             İlgi genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                              Başbakan