15 Mayıs 2007 Tarihli ve 26523 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12056 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti Arasında Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi’nin Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2007/12066  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeolojik Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanakları’nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/12068  Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Cumhuriyeti Arasında İmzalanan “Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜLER

— Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/14 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ