15 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26523

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         14 Mayıs 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-5672

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2007 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  14 Mayıs 2007

           B.01.0.KKB.01-06-112-2007-348

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14 Mayıs 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5672 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2007 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI