15 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26523

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12066

             30 Eylül 2005 tarihinde Kaman’da imzalanan ve 25/5/2006 tarihli ve 5509 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeolojik Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin  Nota ve Görüşme Tutanakları”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 5/4/2007 tarihli ve HUMŞ/475 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Kaman, 30 Eylül 2005

             Ekselansları.

             İki ülke arasındaki dostça ve işbirliğine yönelik ilişkiyi güçlendirmek ve Japon ekonomik işbirliğinin uzatılmasını amaçlayan ve Japon ve Türk Hükümetleri arasında gerçekleşen müzakerelere atıfta bulunmaktan onur duyarım. Japon hükümeti adına aşağıdaki düzenlemeler teklif edilmiştir.

             1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi İnşaatı projesine (Bundan sonra "Proje" olarak anılacaktır) katkı sağlamak amacıyla Japon Hükümeti kendi ilgili yasa ve tüzüklerine uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 288 milyon Yen (Bundan sonra "hibe" olarak anılacaktır) kadar bir ödenek sağlayacaktır.

             2. Hibe, mevcut düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Mart 2006 tarihine kadar geçerli olmalıdır. Bu süre iki ülke makamları arasında ortak kararla alınan izinle uzatılabilir.

             3. (1) Hibe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygun bir şekilde ve yalnızca aşağıda belirtilen Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ürünlerini ve Türk ve Japon vatandaşların hizmetlerini satın almak için kullanılacaktır, ("vatandaş" terimi mevcut uygulamalarda kullanıldığında Japon vatandaşı olması durumunda Japon özel kişilikleri tarafından yönetilen Japon özel ve tüzel kişilikleri anlamında Türk vatandaşı olması durumunda Türk özel ve tüzel kişilikleri anlamında kullanılır.):

             a. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi inşaatı için gerekli olan ürün ve hizmetler. (Bundan sonra "gerekli olan ürün ve hizmetler" olarak anılacaktır)

             b. Projenin uygulanması için gerekli olan ekipman ve donanım için gerekli olan hizmetler,

             c. (a) ve (b) de bahsedilen ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti limanlarına taşınması için gerekli olan hizmetler.

             (2) (1) fıkrada sağlanan koşullara rağmen, iki ülke gerekli gördüğü takdirde 3 (1) a ve b'de bahsedilen ve Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya dışındaki ülkelerin ürünleri ve 3 a ve b'de bahsedilen ve Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya dışındaki ülkelerin vatandaşlarının hizmetleri için sözkonusu hibe kullanılabilir.

             4. Türkiye Cumhuriyeti veya onun görevlendirilmiş yetkilileri, paragraf 3'te bahsedilen ürün ve hizmetlerin satın alınması için Japon özel ve tüzel kişileriyle Japon Yen'i üzerinden sözleşme imzalarlar.

             5. (1) Paragraf 4'ün koşullarına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti veya onun görevlendirilmiş yetkilileri tarafından onaylanmış sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek için Japon Hükümeti, Japon Yeni ile ödemeyi gerçekleştirecektir (bundan sonra "onaylanmış sözleşmeler" olarak anılacaktır). Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ya da onun  görevlendirilmiş yetkilileri tarafından Japonya'da belirlenmiş bir bankada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına açılacak hesaptan bu işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir. (bundan sonra "banka" olarak anılacaktır.)

             (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ya da onun görevlendirilmiş yetkilileri tarafından verilen ödeme yetkisine dayanarak banka tarafından Japon Hükümetine ödeme talepleri sunulduğu zaman 5 (l)'de bahsedilen ödemeler Japon Hükümeti tarafından yapılır.

             (3) Yukarıda 5 (l)'de bahsedilen hesabın tek amacı, Japon Hükümetinin ödemeleri Japon Yeni olarak alması ve onaylanmış sözleşmelere taraf olan Japon vatandaşlarına Japon Yeni olarak ödenmesidir. Hesaba yatırılan para ve hesaptan çekilen parayla ilgili prosedürlerin detaylarına banka ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ya da onun görevlendirilmiş yetkilileri arasında yapılacak müzakereler sonunda karar verilecektir.

             6. (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hususlarda gerekli önlemleri alacaktır;

             a. Binanın inşası için gerekli olacak geniş bir arazi sağlanması ve sahanın temizlenmesi.

             b. Elektrik ve suyun dağıtımı ve kanalizasyon için gerekli olan ve diğer arızi ürün ve hizmetlerin sağlanması.

             c. Bu Hibe çerçevesinde satın alınan ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki boşaltma limanlarında hızlı bir şekilde tahliyesinin, gümrükten çekilmesinin ve yurt içindeki nakliyesinin sağlanması.

             d. Onaylanmış sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilecek ürün ve hizmetler için konabilecek gümrük resimleri, yurtiçi vergiler ve diğer mali harçlardan Japon vatandaşlarının muaf tutulması.

             e. Onaylanmış sözleşmeler çerçevesindeki ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesiyle bağlantılı olarak hizmetleri gerekli olabilecek Japon vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyetine giriş yapmaları, işlerinin icrası ve Türkiye'de kalmaları için gerekli olan imkanların sağlanması hususunda onlarla anlaşılması.

             f. İnşa edilen tesislerin ve Hibe çerçevesinde satın alınan ürünlerin projenin uygulanması için uygun ve etkin bir şekilde korunup kullanılmasını sağlamak.

             g. Hibenin kapsamadığı, projenin uygulanması için gerekli olan diğer tüm masrafların karşılanması.

             (2) Bu sözleşme çerçevesinde satın alınan ürünlerin sevkiyatı ve denizcilik sigortasıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sevkiyat ve denizcilik sigortası şirketleri arasında adil ve serbest rekabeti engelleyecek herhangi bir kısıtlamanın konulmasından kaçınmalıdır.

             (3) Hibe çerçevesinde satın alınan ürünler Türkiye Cumhuriyeti’nden tekrar ihraç edilemez.

             İki hükümet mevcut düzenlemelerden doğan ya da onlarla bağlantılı tüm sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmalıdırlar.

             Bu Nota ve Siz Ekselanslarının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına yukarıda sözü geçen düzenlemeleri doğruladığınız cevabi Notası, iki ülke arasında cevabi notanın tarihinde yürürlüğe girecek bir anlaşma oluşturacaktır.

             Siz Ekselanslarına en yüksek saygılarımın teminatını yineleme fırsatını bulmaktan onur duyarım.

 

                                                                                                                            (İmza)

                                                                                                                    Tomoyuki ABE

                                                                                                             Japonya'nın Türkiye'deki

                                                                                                             Olağanüstü ve tam Yetkili

                                                                                                                        Büyükelçisi

 

Kaman, 30 Eylül 2005

             Ekselansları,

             Siz Ekselanslarının bugün tarihli aşağıda yazılı Notasını aldığımı bildirmekten onur duyarım.

             "İki ülke arasındaki dostça ve işbirliğine yönelik ilişkiyi güçlendirmek için Japon ekonomik işbirliğinin uzatılmasını amaçlayan ve Japon ve Türk hükümetleri arasında gerçekleşen müzakerelere atıfta bulunmaktan onur duyarım. Japon hükümeti adına aşağıdaki düzenlemeler teklif edilmiştir:

             1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen Kaman Kalehöyük Arkeolojik Müzesi inşaatı projesine (Bundan sonra "Proje" olarak anılacaktır) katkı sağlamak amacıyla Japon Hükümeti kendi ilgili yasa ve tüzüklerine uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 288 milyon Yen (Bundan sonra "hibe" olarak anılacaktır) kadar bir ödenek sağlayacaktır.

             2. Hibe, mevcut düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Mart 2006 tarihine kadar geçerli olmalıdır. Bu süre iki ülke makamları arasında ortak kararla alınan izinle uzatılabilir.

             3. (1) Hibe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygun bir şekilde ve yalnızca aşağıda belirtilen Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ürünlerini ve Türk ve Japon vatandaşların hizmetlerini satın almak için kullanılacaktır, ("vatandaş" terimi mevcut uygulamalarda kullanıldığında Japon vatandaşı olması durumunda Japon özel kişilikleri tarafından yönetilen Japon özel ve tüzel kişilikleri anlamında, Türk vatandaşı olması durumunda Türk özel ve tüzel kişilikleri anlamında kullanılır.):

             a. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi inşaatı için gerekli olan ürün ve hizmetler. (Bundan sonra "gerekli olan ürün ve hizmetler" olarak anılacaktır)

             b. Projenin uygulanması için gerekli olan ekipman ve donanım için gerekli olan hizmetler.

             c. (a) ve (b) de bahsedilen ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti limanlarına taşınması için gerekli olan hizmetler.

             (2) (1) fıkrada sağlanan koşullara rağmen, iki ülke gerekli gördüğü takdirde 3(1)a ve b’de bahsedilen ve Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya dışındaki ülkelerin ürünleri ve 3(1)a ve b'de bahsedilen ve Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya dışındaki ülkelerin vatandaşlarının hizmetleri için sözkonusu hibe kullanılabilir.

             4. Türkiye Cumhuriyeti veya onun görevlendirilmiş yetkilileri, paragraf 3 te bahsedilen ürün ve hizmetlerin satın alınması için Japon özel ve tüzel kişileriyle Japon Yen'i üzerinden sözleşme imzalarlar.

             5. (1) Paragraf 4’ün koşullarına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti veya onun görevlendirilmiş yetkilileri tarafından onaylanmış sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek için Japon Hükümeti, Japon yeni ile ödemeyi gerçekleştirecektir (bundan sonra "onaylanmış sözleşmeler'' olarak anılacaktır). Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından ya da onun görevlendirilmiş yetkilileri tarafından Japonya'da belirlenmiş bir bankada Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına açılacak hesaptan bu işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir. (bundan sonra "banka" olarak anılacaktır.)

             (2) Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından ya da onun görevlendirilmiş yetkilileri tarafından verilen ödeme yetkisine dayanarak banka tarafından Japon hükümetine ödeme talepleri sunulduğu zaman 5(l)'de bahsedilen ödemeler Japon hükümeti tarafından yapılır.

             (3) Yukarıda 5(l)'de bahsedilen hesabın tek amacı, Japon Hükümetinin ödemeleri Japon Yeni olarak alması ve onaylanmış sözleşmelere taraf olan Japon vatandaşlarına Japon Yeni olarak ödenmesidir. Hesaba yatırılan para ve hesaptan çekilen parayla ilgili prosedürlerin detaylarına banka ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ya da onun görevlendirilmiş yetkilileri arasında yapılacak müzakereler sonunda karar verilecektir.

             6. (1) Türkiye Cumhuriyeti hükümeti aşağıdaki hususlarda gerekli önlemleri alacaktır;

             a. Binanın inşası için gerekli olacak geniş bir arazi sağlanması ve sahanın temizlenmesi.

             b. Elektrik ve suyun dağıtımı ve kanalizasyon için gerekli olan ve diğer arızi ürün ve hizmetlerin sağlanması.

             c. Bu Hibe çerçevesinde satın alınan ürünlerin Türkiye Cumhuriyetindeki boşaltma limanlarında hızlı bir şekilde tahliyesinin, gümrükten çekilmesinin ve yurt içindeki nakliyesinin sağlanması.

             d. Onaylanmış sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilecek ürün ve hizmetler için konabilecek gümrük resimleri, yurtiçi vergiler ve diğer mali harçlardan Japon vatandaşlarının muaf tutulması.

             e. Onaylanmış sözleşmeler çerçevesindeki ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesiyle bağlantılı olarak hizmetleri gerekli olabilecek Japon vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyetine giriş yapmaları, işlerinin icrası ve Türkiye'de kalmaları için gerekli olan imkânların sağlanması hususunda onlarla anlaşılması.

             f. İnşa edilen tesislerin ve Hibe çerçevesinde satın alınan ürünlerin projenin uygulanması için uygun ve etkin bir şekilde korunup kullanılmasını sağlamak.

             g. Hibenin kapsamadığı, projenin uygulanması için gerekli olan diğer tüm masrafların karşılanması.

             (2) Bu sözleşme çerçevesinde satın alınan ürünlerin sevkıyatı ve denizcilik sigortasıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sevkıyat ve denizcilik sigortası şirketleri arasında adil ve serbest rekabeti engelleyecek herhangi bir kısıtlamanın konulmasından kaçınmalıdır.

             (3) Hibe çerçevesinde satın alınan ürünler Türkiye Cumhuriyeti'nden tekrar ihraç edilemez.

             7. İki hükümet mevcut düzenlemelerden  doğan ya da onlarla bağlantılı tüm sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmalıdırlar.

             Bu Nota ve Siz Ekselanslarının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına yukarıda sözü geçen düzenlemeleri doğruladığınız cevabi Notası, iki ülke arasında cevabı notanın tarihinde yürürlüğe girecek bir anlaşma oluşturacaktır.

             Siz Ekselanslarına en yüksek saygılarımın teminatını yineleme fırsatını bulmaktan onur duyarım.”

             Türkiye Cumhuriyeti adına yukarıda sözü geçen düzenlemeleri doğrulamaktan ve Siz ekselanslarının Notası ve bu cevabi notanın iki ülke arasında cevabi notanın tarihinde yürürlüğe girecek bir anlaşma oluşturacağı hususunda mutabık kalmaktan onur duyarım.

             Siz Ekselanslarına en yüksek saygılarımın teminatını yineleme fırsatını bulmaktan onur duyarım.

 

                                                                                                                          (İmza)

                                                                                                                    Şule SOYSAL

                                                                                                                       Büyükelçi

                                                                                                     Yurtdışı Tanıtma ve Kültür İşleri

                                                                                                                    Genel Müdürü

                                                                                                             T.C. Dışişleri Bakanlığı

 

Usule İlişkin Ayrıntılar Hakkında Görüşme Tutanakları

 

             Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki 30 Eylül 2005 tarihli Nota teatisinin 1. 3. 4. ve 5. paragraflarına atfen,Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostça ve işbirliğine dayanan ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüyle Japon ekonomik işbirliği göz önünde bulundurularak, Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, iki hükümetin yetkilileri arasında anlaşmaya varılmış olan aşağıdaki usule ilişkin ayrıntıları prosedür ayrıntılarını kaydetmek arzusundadır.

             1. Japonya Hükümeti,Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nı (JICA) Japon Hibe yardımının düzgün olarak yürütülmesini kolaylaştırmayı amaçlayan gerekli işleri uygulamakla görevlendirir.

             2. Türkiye Cumhuriyeti, yukarıda sözü geçen Nota Teatisinin 3 (1)’inde bahsedilen ürün ve hizmetleri, diğerlerine ilaveten, uygulanması mümkün veya uygun olmayan durumların haricinde gerekli olan teklif usullerinin belirtildiği JICA’nın “Genel Projeler ve Balıkçılık Alanları için Japon Hibe Yardımı Kuralları”na uygun olarak yürütülmesini sağlamalıdır.

             3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin hiçbir görevlisi Japon vatandaşlarının yukarıda sözü geçen Nota Teatisinin 4. paragrafında bahsedilen ürün ve hizmetlerin alımına ilişkin işlerinin herhangi bir parçasını üstlenemez.

             4. Yukarıda bahsedilen Nota Teatisinin 1. paragrafında bahsedilen projenin plan ve/veya tasarımının değiştirilmesi gerekli olduğu zaman, yukarıda bahsedilen “Genel Projeler ve Balıkçılık Alanları için Japon Hibe Yardımı Kuralları”na uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Japonya Hükümeti ile öncelikli olarak fikir alışverişinde bulunmalı ve Japon Hükümetinden değişiklik konusunda izin almalıdır.

30 Eylül 2005

 

 

                    (İmza)                                                                                           (İmza)

             Tomoyuki ABE                                                                             Şule SOYSAL

     Japonya’nın Türkiye’deki                                                                         Büyükelçi

     Olağanüstü ve tam Yetkili                                                       Yurtdışı Tanıtma ve Kültür İşleri

                Büyükelçisi                                                                                Genel Müdürü

                                                                                                             T.C. Dışişleri Bakanlığı

 

Bu andlaşmanın Yabancı  dilindeki metni 15/5/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.