11 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26519

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

GENELGE

2007/11

             23’üncü Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3/5/2007 tarihli ve 891 sayılı kararı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

             Anayasanın 79’uncu maddesinde öngörülen seçimlerin “başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da işgücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi önem taşımaktadır.

             Bu itibarla; önümüzdeki seçimlerin anılan ilke doğrultusunda başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer ve motorlu araç tahsisi, daktilo, modem, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör, hesap makinesi ve kırtasiye malzemesi ile bunları kullanabilen nitelikli işgücü takviyesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları ve banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ilçe seçim kurullarınca talep edilecek her türlü desteğin sağlanması konusunda gereken duyarlılık gösterilecektir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                      Başbakan