8 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26516

KANUN

WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 

             Kanun No. 5647                                                                                               Kabul Tarihi : 2/5/2007

             MADDE 1 – Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul edilen “WIPO Telif Hakları Andlaşması”na katılmamız uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/5/2007