2 Mayıs 2007 Tarihli ve 26510 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5624   Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

5627   Enerji Verimliliği Kanunu

5634   Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5635   Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5637   Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

—  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman YALÇINKAYA’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/14)

 

YÖNETMELİKLER

—  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜ-GENÇ) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması ile İlgili 2007/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 DÜZELTME   (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)