2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26510

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/14

             Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri OK’un görev süresi 21 Mayıs 2007 tarihinde sona ereceğinden; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 154. ve 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 30. ve 32. maddeleri gereğince,Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, yukarıda belirtilen tarihten geçerli olmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili Abdurrahman YALÇINKAYA seçilmiştir.

1 Mayıs 2007

                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI