2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26510

DÜZELTME

             1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Kurul Kararı ile” şeklinde yer alan ibare,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1/5/2007 tarihli ve 11073 sayılı yazısı üzerine, “Kurum tarafından” olarak düzeltilmiştir.