2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26510

YÖNETMELİK

             Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK SORUNLARI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ADÜ-GENÇ)

YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/7/1997 tarihli ve 23059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜ-GENÇ) Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Konunun sağlık bilimleri (psikiyatri ve çocuk-ergen psikiyatrisi), davranış bilimleri, eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve siyasal bilimler gibi değişik disiplinlerden araştırmacılar tarafından ortaklaşa ele alınmasını sağlayacak bir ortam oluşturacak disiplinlerarası etkileşimi ve bilgi alışverişini sağlamak. Disiplinlerarası çalışmaları desteklemek,"

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.