10 Nisan 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26489

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2007/8915

             1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Aslan YILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 M. A. ŞAHİN

                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2007/8917

             1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin ÖZER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 M. A. ŞAHİN

                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8918

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu  Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Biyokimya Üyeliğine Prof. Dr. Ahmet BELCE’nin naklen atanması,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   C. ÇİÇEK

                  Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8919

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği görevini yürütmek üzere Doç. Dr. Bayram Mert SAVRUN’un görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   C. ÇİÇEK

                  Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8920

             1 – Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Radyoloji Üyesi Prof. Dr. Osman Muzaffer ALTINKÖK’ün bu görevinden alınması,

             Bu suretle açılan 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uz. Dr. Ajda AĞIRBAŞ’ın atanması,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   C. ÇİÇEK

                  Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8923

             1 – Açık bulunan;

             1. derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;

             Varto Kaymakamı Dr. Mehmet TANIŞIR,

             Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet ZORLAR,

             Hukuk Müşaviri Kemal ÇEBER,

             Çal Kaymakamı Hasan ŞILDAK,

             Kulu Kaymakamı Musa IŞIN,

             Akyurt Kaymakamı Hüseyin Başol GÜLEÇ,

             Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Ali İbrahim ÇETİN,

             Pasinler Kaymakamı Aslan AVŞARBEY,

             Diyarbakır Vali Yardımcısı Erol ÖZER,

             Adilcevaz Kaymakamı               Ömer Faruk COŞKUN,

             Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İlker SERT,

             Tunceli Vali Yardımcısı Dr. Oktay KAYA’nın,

             3. derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;

             Bahşili Kaymakamı Abdurrahman AKDEMİR,

             Sivas Vali Yardımcısı Mehmet CANGİR,

             Erzincan Vali Yardımcısı Mithat ORHAN’ın,

             Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                    A.AKSU

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8924

             1 – Açık bulunan 1 inci derece Genel Müdürlüklerden;

             – Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Celalettin KART’ın,

             – İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi Vefahan OCAK’ın,

             – Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi Hasan Kemal GÜR’ün,

             – İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi Mustafa Naci SARIBAŞ’ın,

             2 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Birinci Hukuk Müşavirliğine;

             – Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Ömer ALTUĞ’un,

             3 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine;

             – Büyükelçi Mehmet Ümit PAMİR’in,

             – Büyükelçi Aydan KARAHAN’ın,

             – Büyükelçi Solmaz ÜNAYDIN’ın,

             – Büyükelçi Şükrü TUFAN’ın,

             – Büyükelçi Sencar ÖZSOY’un,

             – Büyükelçi Mümin ALANAT’ın,

             – Büyükelçi Sabri Cenk DUATEPE’nin,

             – Büyükelçi  Osman SüleymanDURAK’ın,

             – Büyükelçi Ahmet Ünal ÇEVİKÖZ’ün,

             – Büyükelçi Zergün KORUTÜRK’ün,

             – Büyükelçi Feridun Hadi SİNİRLİOĞLU’nun,

             – Büyükelçi Ahmet Berki DİBEK’in,

             – Büyükelçi Uğur DOĞAN’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             4 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A.GÜL

                  Başbakan                        Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8927

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Fazıl ÇİFTÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                K.UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8945

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4000 ek göstergeli Sayıştay Savcı Yardımcılığına,Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hayri YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 832 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                K.UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8946

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcılığına Turgut USTA’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Doç. Dr. H.ÇELİK

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8947

             1 – Bakanlık Müşaviri Müslüm AVCI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Necdet SEYFE’nin atanması,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  F. N.ÖZAK

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8929

             1 – Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Arslan Ümit GİRAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Prof. Dr. R.AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8930

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Ali Rıza YÜCEULU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                B. YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8931

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne,Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  M.M.EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8932

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Selim BUDAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           M. BAŞESGİOĞLU

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8958

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Namık ATA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           M. BAŞESGİOĞLU

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8934

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Şeref EFE’nin atanması,

             657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Dr. M. H.GÜLER

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8935

             1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Aysen CANER’in atanması,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Dr. M. H.GÜLER

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8936

             1 – 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Erzurum VIII inci Bölge Müdürlüğüne,Konya IV üncü Bölge Müdürü Ömer Faruk YİĞİTSOY’un, Konya IV üncü Bölge Müdürlüğüne ise Erzurum VIII inci Bölge Müdürü Hacı HAKSAL’ın atanmaları,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Dr. M. H.GÜLER

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8937

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına,Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer BOZOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A.KOÇ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8938

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Adnan KARAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A.KOÇ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8939

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mesut DOLAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A.KOÇ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8940

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli BakanlıkMüşavirliğine,Yusuf Kenan IŞIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A.KOÇ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8948

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mehmet SOYUPEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A.KOÇ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8941

             1 – Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Adana Meteoroloji Bölge Müdürü İdris COŞKUN’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                    O. PEPE

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8942

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Giresun Orman Bölge Müdürü Dr. Ahmet İPEK’in,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet CEYLAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                    O. PEPE

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8960

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Orman-Köy İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığına Murat BAKKALOĞLU’nun atanması,

             657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

9/4/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                    O. PEPE

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı