3 Nisan 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26482

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                            2 Nisan 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-3936

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Nisan 2007 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     2 Nisan 2007

            B.01.0.KKB.01-06-88-2007-233

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2 Nisan 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3936 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2007 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI