3 Nisan 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26482

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                            2 Nisan 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-3933

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Nisan 2007 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     2 Nisan 2007

            B.01.0.KKB.01-06-86-2007-231

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2 Nisan 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3933 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2007 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI