3 Nisan 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26482

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                            2 Nisan 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-3930

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Nisan 2007 tarihinde Suriye’ye gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     2 Nisan 2007

           B.01.0.KKB.01-06/A-7-2007-228

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2 Nisan 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3930 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2007 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI