3 Nisan 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26482

TBMM KARARI

 (10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN

GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

Karar No. 889                                                                                                        Karar Tarihi: 13/3/2007

             Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/337, 343, 356, 357) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 13/3/2007 tarihli 74 üncü Birleşiminde 14/3/2007 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.