24 Mart 2007 Tarihli ve 26472 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/11743   Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Divanı Başkanlığı Milli Arşiv ve Belge Merkezi Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2007/11769   Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Bitki Kaynakları Enstitüsü Arasında İmzalanan “Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü (UBGKE) ve Ürün Genetik Kaynakları Ağı İçin Avrupa İşbirliği Programı (AİP/ÜGK)’nın Üye Ülkeleri Arasında Anlaşma Mektubu’nun Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/EC)

 

TEBLİĞ

—  Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/5, K: 2007/18 Sayılı Kararı (1/3/2006 Tarihli ve 5467 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/1/2007 Tarihli ve 5573 Sayılı Kanun ile İlgili)