24 Mart 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26472

TEBLİĞ

             Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ

ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2007/1)

 

MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aylık azami akdi faiz oranı, Yeni Türk lirası için yüzde 5,57, ABD doları için yüzde 2,44 ve Euro için yüzde 2,30’dur.

(2) Aylık azami gecikme faizi oranı, Yeni Türk lirası için yüzde 6,21, ABD doları için yüzde 2,99 ve Euro için yüzde 2,86’dır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 2/4/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.