24 Mart 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26472

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11769

             Türkiye’nin, Bitki Genetik Kaynakları Avrupa İşbirliği Programının VII. Safhasına katılımına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Bitki Kaynakları Enstitüsü arasında Hükümetimiz adına 3/1/2006 tarihinde imzalanan ekli “Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü (UBGKE) ve Ürün Genetik Kaynakları Ağı için Avrupa İşbirliği Programı (AİP/ÜGK)’nın Üye Ülkeleri Arasında Anlaşma Mektubu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/22861 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                       A. AKSU                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

ANLAŞMA MEKTUBU

 

Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü (UBGKE) ve

ÜrüngenetikKaynakları Ağı İçin Avrupa İşbirliği

Programı (AİGP/ÜGK)’nın Üye Ülkeleri Arasında

 

             Yönlendirme Komitesinin Dokuzuncu Toplantısı Raporuna uygun olarak yürütülecek AİP/ÜGK’nı, bir işbirliği programı olarak ürün genetik kaynakları alanında uluslararası işbirliğini Avrupa’da geliştirmek için Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü’nün yönettiğine dayanarak, bu dokümanın imzalanmasıyla kabul edilmiştir ki

Türkiye

 

             AİP/ÜGK’nın 7. Safhasının katılımcı üyesi olur ve doğal yükümlülükleri ve bu Anlaşmanın eki olan Yönlendirme Komitesinin 9. Toplantı Raporunun Tablo 1a, 1b ve 2’sinde detaylandırılmış bütçeyi kabul eder.

 

 

          İsim: Dr. Lütfi TAHTACIOĞLU                                                                          İsim: Emile Frison

          Ünvan: Genel Müdür                                                                                              Ünvan: Genel Müdür adına

          İmza: İmzaladı                                                                                                        İmza: İmzaladı

          Türkiye adına imzaladı                                                                                           UBGKE adına imzaladı

          Tarih: 3/1/2006                                                                                                       Tarih: 3/8/2005

 

BİLGİ SAYFASI

 

Türkiye

 

             1. Ulusal Koordinatör (Ulusal Koordinatör, AİP/ÜGK ile ilgili konularda üye ülkeler ve UBGKE arasında resmi temas noktası olacaktır)

             İsim: Dr. Vehbi ESER

             Adres: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

             Telefon: +90 312 343 5675

             Faks: +90 312 315 2698

             Elektronik Posta: veser@tagem.gov.tr

             2. Veri Tabanı Sorumluluğu: Türkiye aşağıda verilen Avrupa veri tabanlarının muhafazasını devam ettirmeyi kabul eder:

 

 

Veri Tabanı

Responsible Institute

1

Mercimek

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE), İZMİR

2

Biber

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE), İZMİR

 

             3. Koleksiyonlar ve diğer taahhütler: Türkiye, AİP/ÜGK adına aşağıda belirtilen koleksiyonların muhafazasını devam ettirme sorumluluğunu kabul eder.

 

             İmza tarihinde Türkiye herhangi bir Avrupa koleksiyonu için sorumluluk almamıştır.

 

             4. Gönüllü Katkı: Düzenli yıllık üyelik aidatına ilave olarak, AİP/ÜGK faaliyetlerini tamamlayıcı fonla desteklemek için gönüllü katkı taahhüt edilebilir.

 

             Türkiye aşağıda belirtilen AİP/ÜGK faaliyetlerine gönüllü katkı için ön taahhütte bulunur;

 

Eylem

EURO

Ürün Ağı faaliyetleri

 

Tematik ağ faaliyetleri

 

EURISCO

 

AEGIS Projeleri

 

Diğer

 

 

             5. Yorumlar:

 

             İmza: İmzaladı                                       İsim: Dr. Lütfi TAHTACIOĞLU

                                                                           Ünvan: Genel Müdür

             Türkiye adına imzaladı                          Tarih: 3/1/2006

 

 

 

 

ECP/GR YÖNLENDİRME KOMİTESİ: DOKUZUNCU TOPLANTI

 

             TABLO 1 a. ECP/GR VII. Safha Sırasında Yıllık Katkı

             Ülkelerin Listesi ve beklenen taahhütleri

                                                                                                                    Yıllık Katkı

                                                                                                                     (Safha vii)

                                                   BM Oranı (%)¹                Kategori²                                     Euro

Ermenistan                                                 0.002                            A                                    2,350

Arnavutluk                                                0.003                            A                                    2,350

Azerbaycan                                               0.004                            A                                    2,350

Makedonya                                               0.006                            A                                    2,350

Estonya                                                     0.010                            A                                    2,350

Letonya                                                     0.010                            A                                    2,350

Bulgaristan                                                 0.013                            A                                    2,350

Malta                                                         0.015                            A                                    2,350

Litvanya                                                    0.017                            A                                    2,350

Sırbistan Karadağ                                       0.020                            A                                    2,350

İzlanda                                                       0.033                            B                                    6,000

Kıbrıs                                                         0.038                            B                                    6,000

Hırvatistan                                                 0.039                            B                                    6,000

Slovakya                                                    0.043                            B                                    6,000

Romanya                                                   0.058                            B                                    6,000

Slovenya                                                    0.081                            B                                    6,000

Macaristan                                                 0.120                            C                                    9,400

Çek Cumhuriyeti                                       0.203                            C                                    9,400

İrlanda                                                        0.294                            C                                    9,400

Polonya                                                     0.378                            C                                    9,400

İsrail                                                           0.415                            C                                    9,400

Türkiye                                                      0.440                            C                                    9,400

Portekiz                                                     0.462                            C                                    9,400

Finlandiya                                                  0.522                            C                                    9,400

Yunanistan                                                 0.539                            C                                    9,400

Norveç                                                       0.646                            D                                  15,500

Danimarka                                                 0.749                            D                                  15,500

Avusturya                                                 0.947                            D                                  15,500

İsveç                                                          1.027                            D                                  15,500

Belçika                                                       1.129                            D                                  15,500

İsviçre                                                        1.274                            D                                  15,500

Hollanda                                                    1.738                            D                                  15,500

İspanya                                                      2.519                            D                                  15,500

İtalya                                                         5.065                            E                                  42,500

Birleşik Krallık                                          5.536                            E                                  42,500

Fransa                                                        6.466                            E                                  42,500

Almanya                                                    9.769                            E                                  42,500

                                                                                    Yıllık Toplam                                438,100

                                                                                     Total 5 yıllık                             2.190,500

——————————

¹  2003 yılında onaylanan BM Genel Kurulunun 55/5B sayılı ve 22 Aralık 2000 tarihli BM değerlendirme skalası.

² ECP/GR yıllık katkı payı hesaplama anahtarı

                         Eşik Değeri                   Kategori

                         x<0.03                           A

                         0.03<=x<0.1                 B

                         0.1<=x<0.6                   C

                         0.6<=x<5                      D

                         5<=x                             E

 

 

 

ECP/GR YÖNLENDİRME KOMİTESİ RAPORU: DOKUZUNCU TOPLANTI

 

TABLO 1 b. ECP/GR VII. Safha Sırasında Yıllık Katkı.

                      Potansiyel Katılacak Ülkelerin Listesi

                                                                                                                                         Yıllık Katkı

                                                                                                                                         (Safha VII)

                                                   BM Oranı (%)³                Kategori4                                     Euro

                                                                                                                                                           

Moldova                                                    0.002                            A                                    2,350

Bosna Hersek                                            0.004                            A                                    2,350

Gürcistan                                                   0.005                            A                                    2,350

Beyaz Rusya                                             0.019                            A                                    2,350

Ukrayna                                                     0.053                            B                                    6,000

Lüksemburg                                               0.080                            B                                    6,000

Rusya Federasyonu                                   1.200                            D                                  15,500

 

                                                                                    Yıllık Toplam                                  36,900

                                                                                 5 Yıllık Toplam                                184,500

 

 

——————————

3  2003 yılında onaylanan BM Genel Kurulunun 55/5B sayılı ve 22 Aralık 2000 tarihli BM değerlendirme skalası.

4 ECP/GR yıllık katkı payı hesaplama anahtarı.

                         Eşik Değeri                   Kategori

                         x<0.03                           A

                         0.03<=x<0.1                 B

                         0.1<=x<0.6                   C

                         0.6<=x<5                      D

                         5<=x                             E