23 Mart 2007 Tarihli ve 26471 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5597  Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/11757   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/11758   Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu Yirmi İkinci Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2007/11767   Türk-Hırvat Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2007/11768   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/11784   Türkiye-Arnavutluk III. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2007/11790   Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu IV.Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2007/11820   Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Romanya Yönetimiyle İçişleri Bakanlığı Milli Arşivi Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e,Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

—  Hükümlü Musa ERİLLİ’nin Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2007/12)

 

ATAMA KARARLARI

—  Bazı Üniversitelere Rektör Atanmasına Dair Kararlar

—  Maliye, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çağ Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

—  Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2007Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi

—  2007 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri ve Teşvik Araçları Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/42, K: 2006/27 Sayılı Kararı (26/4/2005 tarihli ve 5336 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3201 Sayılı Kanun ile İlgili)