23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                        22 Mart 2007

   B.02.0.PPG.0.12-305-3442

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Mart 2007 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              22 Mart 2007

  B.01.0.KKB.01-06-75-2007-194

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22 Mart 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3442 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mart 2007 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar;Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                       Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI