23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

YÖNETMELİK

            Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/10/2006 tarihli ve 26329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2006

26329

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/2/2007

26448