23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

YÖNETMELİK

             Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 – 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (u) bendi eklenmiştir.

             "u) Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen ve yolcu, eşya ve araçların gümrük işlemleri yapılmak üzere bulundukları yerleri," 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 267 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

             "e) Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşyadan Müsteşarlıkça belirlenecek olanların karayolu ile taşınmasında"

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 696 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "4 - Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 743 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak itirazların süresi içerisinde olup olmadığının tespitinde;

             1 - Taahhütlü olarak posta yolu ile yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarih,

             2 - Posta yolu ile veya doğrudan doğruya ilgili gümrük idaresine yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesinin itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi,

             dikkate alınır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-84 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 687 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Ek-84

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

 

ANKARA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

İLİ

 

 

 

1- Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü

Ankara

 

   1/a. Ankara Mürted Gümrük Başmemurluğu

Ankara

 

2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Ankara

 

3- Ankara Posta Gümrük Müdürlüğü

Ankara

 

4- Konya Gümrük Müdürlüğü

Konya

 

5- Kayseri Gümrük Müdürlüğü

Kayseri

 

6- Aksaray Gümrük Müdürlüğü

Aksaray

 

7- Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü

Kırıkkale

 

8- Karaman Gümrük Müdürlüğü

Karaman

 

 

B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen Eşyanın İthalat,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

 

 

 

 

9- Ürgüp Gümrük Müdürlüğü

Nevşehir

 

10- Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalât Gümrük Müdürlüğü

Ankara

 

 

ANTALYA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

İLİ

 

 

1- Antalya Gümrük Müdürlüğü

Antalya

 

2- Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Antalya

 

3- Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü       

Antalya

 

4- Isparta Gümrük Müdürlüğü

Isparta

 

5- Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Muğla

 

6- Fethiye Gümrük Müdürlüğü

Muğla

 

 

B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen Eşyanın İthalât,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

 

 

 

7- Alanya Gümrük Müdürlüğü

Antalya

 

8- Kaş Gümrük Müdürlüğü

Antalya

 

9- Finike Gümrük Müdürlüğü

Antalya

 

10- Kemer Gümrük İdare Memurluğu

Antalya

 

 

BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- Bursa Gümrük Müdürlüğü

Bursa

 

2- Mudanya Gümrük Müdürlüğü

Bursa

 

3- Gemlik Gümrük Müdürlüğü       

Bursa

 

4- Bandırma Gümrük Müdürlüğü

Balıkesir

 

5- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü

Eskişehir

 

6- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

Çanakkale

 

7- Yalova Gümrük Müdürlüğü

Yalova

 

 

B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen Eşyanın İthalat, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

 

 

 

 

8- Gökçeada Gümrük İdare Memurluğu

Çanakkale

 

9-Bozcaada Gümrük İdare Memurluğu

Çanakkale

 

 

EDİRNE GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

Edirne

 

2- Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

Edirne

 

3- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü       

Edirne

 

4- İpsala Gümrük Müdürlüğü

Edirne

 

5- Dereköy Gümrük Müdürlüğü

Kırklareli

 

6- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

 

7- Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

 

8- Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü

Edirne

 

 

 B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen Eşyanın İthalat, İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü

Edirne

 

10- Pazarkule Gümrük Müdürlüğü

Edirne

 

 

 

 

GAZİANTEP GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

İLİ

 

 

1- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

 

2- Islahiye Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

 

3- Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü       

Kilis

 

4- Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü

Şanlıurfa

 

 

B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen Eşyanın İthalat,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

 

 

5- Akçakale Gümrük Müdürlüğü

Şanlıurfa

 

6- Karkamış Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

 

7- Çobanbey Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

 

8- Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü

Şanlıurfa

 

9- Mürşitpınar Gümrük Müdürlüğü

Şanlıurfa

 

 

GÜRBULAK GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

İLİ

 

 

1- Gürbulak Gümrük Müdürlüğü

Ağrı

 

2- Dilucu Gümrük Müdürlüğü

Iğdır

 

3- Aktaş Gümrük Müdürlüğü

Ardahan

 

4- Erzurum Gümrük Müdürlüğü

Erzurum

 

5- Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü

Ağrı

 

 

B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen Eşyanın İthalat,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

 

 

6- Borualan Gümrük Müdürlüğü

Iğdır

 

7- Akyaka Gümrük Başmemurluğu

Kars

 

 

 

 

 

HABUR GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

İLİ

 

 

1- Habur Gümrük Müdürlüğü

Şırnak

 

2- Mardin Gümrük Müdürlüğü

Mardin

 

3- Nusaybin Gümrük Müdürlüğü       

Mardin

 

4- Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü

Diyarbakır

 

5- Batman Gümrük Müdürlüğü

Batman

 

6- Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü

Şırnak

 

7- İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

Şırnak

 

 

HAKKÂRİ GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

          İLİ

 

 

1- Esendere Gümrük Müdürlüğü

Hakkâri

 

2- Kapıköy Gümrük Müdürlüğü

Van

 

3- Van Gümrük Müdürlüğü       

Van

 

 

HOPA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- Sarp Gümrük Müdürlüğü

Artvin

 

2- Hopa Gümrük Müdürlüğü

Artvin

 

3- Türkgözü Gümrük Müdürlüğü        

Ardahan

 

 

İSKENDERUN GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- İskenderun Gümrük Müdürlüğü

Hatay

 

2- Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

Hatay

 

3- Yayladağı Kapı Gümrük Müdürlüğü

Hatay

 

4- Antakya Gümrük Müdürlüğü

Hatay

 

5- Botaş Gümrük Müdürlüğü

Adana

 

6- İsdemir Gümrük Müdürlüğü

Hatay

 

7- Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Adana

 

 

İSTANBUL GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

İLİ

 

 

1- Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

2- Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

3- İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

4- Halkalı Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

5- Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

6- Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

7- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

8- Erenköy Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

9- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

 

10- Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

11- İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

12- Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

13- Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

14- Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

15- Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

16- Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

 

 

İZMİR GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- İzmir Gümrük Müdürlüğü

İzmir

 

2- Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

İzmir

 

3- Çeşme Gümrük Müdürlüğü       

İzmir

 

4- Manisa Gümrük Müdürlüğü

Manisa

 

5- Aliağa Gümrük Müdürlüğü

İzmir

 

6- Denizli Gümrük Müdürlüğü

Denizli

 

7- Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İzmir

 

8- Uşak Gümrük Müdürlüğü

Uşak

 

9- Afyon Gümrük Müdürlüğü

Afyon

 

10- Bodrum Gümrük Müdürlüğü

Muğla

 

11- İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü

İzmir

 

12- Kuşadası Gümrük Müdürlüğü

Aydın

 

13- İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İzmir

 

14- Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Muğla

 

15- Ayvalık Gümrük Müdürlüğü

Balıkesir

 

16- İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

İzmir

 

17- Aydın Gümrük Müdürlüğü

Aydın

 

18- Dikili Gümrük Müdürlüğü

İzmir

 

19- Alaşehir Gümrük Müdürlüğü

Manisa

 

 

B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen Eşyanın İthalat,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

 

 

 

20- Foça Gümrük Müdürlüğü

İzmir

 

21- Datça Gümrük Müdürlüğü

Muğla

 

 

İZMİT GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- Derince Gümrük Müdürlüğü

İzmit

 

2- İzmit Gümrük Müdürlüğü

İzmit

 

3- Yarımca Gümrük Müdürlüğü

İzmit

 

4- Gebze Gümrük Müdürlüğü

İzmit

 

5- Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü

İzmit

 

6- Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

İzmit

 

7- Sakarya Gümrük Müdürlüğü

Sakarya

 

 

MALATYA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- Malatya Gümrük Müdürlüğü

Malatya

 

2- Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü

Kahramanmaraş

 

3- Sivas Gümrük Müdürlüğü

Sivas

 

 

MERSİN GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin

 

2- Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

Mersin

 

3- Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Mersin

 

4- Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü

Mersin

 

5- Taşucu Gümrük Müdürlüğü

Mersin

 

6- Adana Gümrük Müdürlüğü

Adana

 

7- İncirlik Gümrük Müdürlüğü

Adana

 

 

SAMSUN GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- Samsun Gümrük Müdürlüğü

Samsun

 

2- Çorum Gümrük Müdürlüğü

Çorum

 

3- Ordu Gümrük Müdürlüğü

Ordu

 

4- Tokat Gümrük Müdürlüğü

Tokat

 

5- Ünye Gümrük Müdürlüğü

Ordu

 

 

SİNOP GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

İLİ

 

 

1- Karabük Gümrük Müdürlüğü

Karabük

 

2- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

Zonguldak

 

3- Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

Zonguldak

 

4- Sinop Gümrük Müdürlüğü

Sinop

 

5- Bartın Gümrük Müdürlüğü

Bartın

 

 

TRABZON GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

 

 

 

İLİ

 

 

1- Trabzon Gümrük Müdürlüğü

Trabzon

 

2- Rize Gümrük Müdürlüğü

Rize

 

3- Giresun Gümrük Müdürlüğü

Giresun

 

4- Trabzon Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Trabzon