23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

ATAMA KARARLARI

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8902

             1 – 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli;

             – Konya Defterdarlığına, Afyonkarahisar Defterdarı Ramazan TÜRKAN’ın,

             – Afyonkarahisar Defterdarlığına, Siirt Defterdarı Murat YILDIRIMLI’nın,

             – Siirt Defterdarlığına, Karaman Defterdar Yardımcısı Musa AVCU’nun,

             – Çankırı Defterdarlığına, Bilecik Defterdarı Durmuş KUŞAK’ın,

             –Bilecik Defterdarlığına,Çankırı Defterdarı Mehmet Koray ALPER’in,

             Atanmaları;

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/3/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                K.UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8903

             1 – Uşak Defterdarı Refik ÇİMEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/3/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                K.UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8904

             1 – Açık bulunan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet Halis BİLDEN’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

22/3/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 M. M.EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8905

             1 – Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZKAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/3/2007

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 A. COŞKUN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı