23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

ATAMA KARARLARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Ali AKDEMİR atanmıştır.

22/3/2007

                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

—— • ——

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/10

             Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Güner ÖNCE yeniden atanmıştır.

22/3/2007

                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

—— • ——

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/11

             Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Hasan CEYLAN atanmıştır.

22/3/2007

                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI