23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

                Cumhurbaşkanlığından:

                Karar Sayısı : 2007/12

                Haksız mal edinme suçundan,Gebze 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 12.06.2001 günlü, E: 1999/217, K: 2001/969 sayılı ilâmıyla 2 yıl 6 ay hapis ve 50.00 YTL adli para cezasının infazına karar verilen ve cezası kesinleşen, Giresun İl’i, Alucra İlçesi, Babapınar Mahallesi, Cilt No: 11, Hane No: 22, Birey Sıra No: 39’da nüfusa kayıtlı, Halil ve Emine’den olma 01.12.1954 doğumlu, 33187541776 T.C.Kimlik Numaralı Musa ERİLLİ’nin cezası, Adalet Bakanlığı’nın 13.3.2007 günlü, B.03.0.CİG.0.00.00.03-125-1493-2007-013122 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli sakatlık durumunda bulunduğunu saptayan Adlî Tıp Kurumu’nun 17.1.2007 günlü, B.03.1.ATK.0.06.00.07/1359/192/206 sayılı raporu nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

22/3/2007

                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI