23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                        22 Mart 2007

   B.02.0.PPG.0.12-305-3443

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Mart 2007 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              22 Mart 2007

  B.01.0.KKB.01-06-76-2007-195

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22 Mart 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3443 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Mart 2007 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                       Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI