22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

ATAMA KARARI

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8892

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih YILMAZ’ın atanması, 4759 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

21/3/2007

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN             K.UNAKITAN                        F. N.ÖZAK

                  Başbakan                          Maliye Bakanı           Bayındırlık ve İskan Bakanı