22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            21 Mart 2007

   B.02.0.PPG.0.12-305-3364

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Mart 2007 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına,Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                      Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  21 Mart 2007

  B.01.0.KKB.01-06-74-2007-192

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21 Mart 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3364 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mart 2007 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına,Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                           Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI